P2XENABLE

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Uusiutuvalla sähköllä tuotettujen kemikaalien, polttoaineiden ja kemiallisten varastojen tarpeen on
arvioitu kasvavan radikaalisti seuraavien vuosikymmenien aikana, sillä ilmastotavoitteisiin
pääseminen edellyttää koko energiajärjestelmän ja teollisen tuotannon uudistamista
päästöttömäksi. Vetyä ja hiilidioksidia tarvitaan hiilineutraaleihin liikennepolttoaineisiin,
kemianteollisuuden raaka-aineisiin, energian kausivarastoihin ja jopa tulevaisuuden
ruoantuotannossa. Vetyä voidaan myös pelkästään käyttää korvaamaan hiilen käyttö
terästeollisuudessa. Veden elektrolyysi, hiilidioksidin kaappaus ja synteesiprosessit ovat tärkeässä
roolissa tässä kehityksessä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa sähkönlaadun vaikutusta
veden elektrolyysin suorituskykyyn, hiilidioksidin kaappausta ilmasta ja merivedestä,
metanolisynteesiä suoraan vedystä ja hiilidioksidista sekä lämpövarastoja. Lisäksi tutkitaan
rakennusten hyödyntämistä yhtenä PtX-sovelluksena sekä tehdään teknis-taloudellinen analyysi
erityisesti sähköruoan suhteen. Tutkimustuloksena syntyy uusia, energia- ja kustannustehokkaita
ratkaisuja sähköön perustuvien raaka-aineiden tuottamiseen markkinoille kilpailukykyiseen hintaan.
LyhytotsikkoP2XENABLE
AkronyymiP2XENABLE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/03/202031/07/2022