Vauhtia kasvuun PK-toimittajaverkoston tuotekehitysyhteistyöllä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa keskitytään suomalaisten PK-toimittajayritysten yhteiseen tuotekehitysyhteistyöhön ostajayrityksen kanssa, ja sen hyödyntämiseen näiden yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Lisäksi pyritään tunnistamaan keinoja, joilla ostajayritys kykenee hyödyntämään toimittajien kanssa tehtävää tuotekehitysyhteistyötä oman liiketoimintansa kehittämisessä. Projektin päätavoitteena on tuottaa sellaista uutta tieteellisin menetelmin tuotettua tietoa, joka edistää toimittaja- ja ostajayritysten tuotekehitysyhteistyötä vauhdittaen näiden kasvua ja kansainvälistymistä. Projektissa on kaksi toisiinsa linkittynyttä pääteemaa: (1) tuotekehitysyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja (2) tuotekehitysyhteistyön hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Tuotekehitysyhteistyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että ostajayritys (tässä projektissa Valmet) kytkee toimittajiaan (tässä projektissa Rämö, Alusteel ja Pivotech) mukaan tuotekehitysprojektiin sen varhaisessa vaiheessa. Toimittajayrityksille varhainen kytkeytyminen ostajayrityksen tuotekehitysprojektiin tarjoaa mahdollisuuden kehittää tuotekehityspalvelusta osa asiakastarjoamaansa sekä oppia yhteistyön kautta sekä itse tuotteeseen että yhteistyöhön liittyviä liiketoimintaa edistäviä asioita. Tätä kautta toimittajayritykset saavat mahdollisuuden laajentaa asemaansa globaaleissa arvoketjuissa ja ottaa vastuulleen tuotannon lisäksi korkean arvonlisän tuotekehitystä lisäten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä houkuttelevuutta kumppanina.
AkronyymiReDeCoNe
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201831/12/2018

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Oy AluSteel Ab (Yhteishakija)
  • Pivotech Oy (Yhteishakija)
  • Rämö Oy (Yhteishakija)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Valmet Oyj
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.