Reboot IoT Factory Phase II

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Reboot IoT Factory hanke digitalisoi Suomen valmistavaa teollisuutta ketterän yhdessä tekemisen, kokemusten jakamisen ja SME-yhteistyön kautta. Hanke toteuttaa yhteiskehittämisen mallia, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla luoden laajaa vaikutusta yhteiskunnassa. Hankkeen ekosysteemiin osallistuu laaja joukko Suomen merkittävimpiä digitalisaation edelläkävijäyrityksiä sekä tutkimuksen huippuorganisaatioita. Tiiviin yhteistyön kautta on tunnistettu valmistavan teollisuuden tärkeimmät haasteet, jotka vaikuttavat koko toimialan tuottavuuteen. Näiden "Grand Challenge" -haasteiden ratkaiseminen konkretisoituu joukoksi Proof-of-Concept -toteutuksia, joissa ekosysteemin sisältä valitut toimijat kehittävät soveltavaa IoT -tutkimusta ja liiketoimintaa rinta rinnan. Proof-of-Concept -toteutuksista syntyy portfolio parhaita ratkaisuja ja käytänteitä, jotka jaetaan ekosysteemin sisällä digitalisaation nopeuttamiseksi. SME-kentästä tunnistetut yritykset aktivoidaan mukaan tuotteistamaan ja skaalaamaan parhaita ratkaisuja liiketoiminnan vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Soveltavan tutkimuksen tuloksia viedään mukanaolevissa yliopistoissa sisään koulutustarjontaan, jolloin päästään tuottamaan uusia asiantuntijoita tulevaisuuden digitaalisiin tuotantoympäristöihin.Hankkeen yrityskonsortio koostuu kahdeksasta tehtaasta: ABB (kaksi tehdasta), GE Healthcare, KONGSBERG, Nokia, Ponsse, Scanfil ja Sulzer. Hankkeen tutkimusosapuolia ovat VTT, Oulun yliopisto, Åbo Akademi sekä Aalto yliopisto. Hankkeen toteutetaan 1.11.2019-30.8.2021.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201931/08/2021

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Oulun yliopisto
  • Ponsse Oyj
  • Åbo Akademi
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.