KIInteistöt Kriisinhallinnan Apuna - Ratkaisuja Integroituna Tulevaisuuteen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yhteiskunta kohtaa tulevaisuudessa monia erilaisia kriisejä, joista osa on etukäteen tunnistettuja ja osa odottamattomia. Kriisitekijät on tärkeää tunnistaa, jotta niiden aiheuttamiin vaikutuksiin voidaan varautua etukäteen. Tämä tutkimus tarkastelee kiinteistöjen roolia kriisinhallinnan keinona. Kiinteistöt ovat kriiseissä tärkeässä roolissa, sillä alueilla ja erilaisilla tiloilla, olivatpa ne koteja tai työtiloja, on merkittävä vaikutus ihmisten toimintaedellytyksiin ja hyvinvointiin. Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteellinen yhdistäen tulevaisuudentutkimusta, arkkitehtuuria, kaupunkitutkimusta, maankäytön ja tilojen suunnittelua sekä kiinteistötaloutta. Tuloksena kuvataan kriisien vaikutuksia tilojen ja alueiden käyttöön sekä ihmisten hyvinvointiin ja annetaan konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja niin asuin- ja työtilojen kuin alueidenkäytön suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön, hallintaan, johtamiseen ja hyvien toimintatapojen edistämiseen kriisivalmiuden parantamiseksi.
LyhytotsikkoRESCUE
AkronyymiRESCUE - KIIKARIT
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm21/08/202030/11/2023

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • Kriisi ei tule yksin

    Pelsmakers, S., Poutanen, J., Saarimaa, S., Maununaho, K. & Toivonen, S., 2021, julkaisussa: Arkkitehti. 2021, 1, s. 10-15 6 Sivumäärä

    Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleProfessional

    Open access