SÄTEILY RATKAISUNA TEHONPOISTON HALLINTAAN TOKAMAKEISSA: Palavan plasman vuorovaikutus metallisen reaktoriseinämän kanssa magneettisesti koossapidetyissä fuusioreaktoreissa

Hakutulokset