SÄTEILY RATKAISUNA TEHONPOISTON HALLINTAAN TOKAMAKEISSA: Palavan plasman vuorovaikutus metallisen reaktoriseinämän kanssa magneettisesti koossapidetyissä fuusioreaktoreissa

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds