Quantum Technologies Industrial

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Quantum Technologies Industrial -projekti (QuTI) koostuu 12 organisaatiosta mukaan lukien 9 yritystä, 2 yliopistoa ja tutkimuslaitos. Tämä konsortio luo ennennäkemättömän pohjan kansalliselle kvanttiteollisuuden ekosysteemille. Suurin osa QuTI:n teollisista yhteistyökumppaneista on pk-yrityksiä ja start-up’eja, mikä tarjoaa ihanteellisen lähtökohdan projektin päätavoitteelle: parantaa suomalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä tällä nopeasti nousevalla teknologian alalla. QuTI:n vaalima yhteistyö kattaa koko kvanttiteollisuuden arvoketjun materiaaleista ja laitteistoista ohjelmistoihin ja järjestelmätason ratkaisuihin. Projektissa käytettävä ja kehitettävä kvanttiteknologia perustuu korkean suorituskyvyn mikrojärjestelmille, fotoniikalle, elektroniikalle ja kryogeniikalle. Onneksi kvanttimaailmassa on vielä valtava määrä hyödyntämättömiä ilmiöitä ja siksi suuri osa QuTI:n työstä keskittyy laitteistojen ja komponenttien kehitykseen tarkoituksena saavuttaa alan tiukat vaatimukset kvanttilaskennan, -viestinnän ja -sensorien hyödyntämiselle käytännössä. Samanaikaisesti kehitämme itse kvanttitutkimukseen uusia työkaluja, jotka palvelevat yhtäältä QuTI-projektin tarpeita ja toisaalta koko kvanttiteknologian alan kaupallisia tarpeita. Tehtävässämme löytää läpimurtokvanttisovelluksia kehitämme myös räätälöityjä ohjelmistoja ja algoritmeja käsi kädessä laitteistojen kanssa. Koko arvoketjun kattava lähestymistapamme takaa erinomaiset hyödyntämismahdollisuudet QuTI:n tuloksille.
AkronyymiQuTI
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/202131/10/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.