Pulsating Surfaces

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ultraääntä on tutkittu ja sovellettu mikrokuplien yhteydessä laajasti monissa teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa. Ohuiden nesteensisäisten kaasukerrosten ja ultraäänen vuorovaikutusta on kuitenkin tutkittu rajallisesti. Tässä hankkeessa tavoitteena on kvantifioida nopeita mekaanisia tapahtumia, jotka liittyvät ultraäänen ja ohuiden ilmakerrosten välisiin vuorovaikutuksiin. Hankkeen pyrkimyksenä on laajentaa ymmärrystä ja kehittää malleja ilmiöiden hallitsemiseksi. Tulevaisuudessa tämä ymmärrys voi mahdollistaa uudenlaisten teollisten ja lääketieteellisten sovellusten kehittämisen mikrokoossa.
LyhytotsikkoPULSUR/Ras
AkronyymiPULSUR
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.