Proteiinien laskostumisesta vastaavan alueen kartoitus ja räätälöinti vasta-aineiden tuotantoon hiivassa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yli 70 % käytössä olevista biologisista lääkkeistä on glykosyloituja proteiineja (esim. vasta-aineet ja kasvutekijät), joita tuotetaan glykosylaation vuoksi nisäkässoluissa. Tuotantokustannusten alentamiseksi ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi monia vaihtoehtoisia tuotantomenetelmiä on tällä hetkellä kehitteillä. Tässä projektissa pyrimme karakterisoimaan hiivan kapasiteettia tuottaa oikein laskostuneita vasta-aineita. Tavoitteenamme on tunnistaa ja tutkia molekyylitasolla niitä rajoitteita, jotka estävät hiivan käytön suurten vasta-ainemäärien tuotannossa. Projektin toisessa osassa karakterisoimme immuunijärjestelmän luonnollisia vasta-aineiden tuottajasoluja ja tutkimme, voidaanko hiivasoluja ohjelmoida geneettisesti uudelleen käyttämällä mallina luonnollisia vasta-aineiden tuottajasoluja.
LyhytotsikkoProFold
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2020

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.