Ennenaikaisuus, aivot ja käyttäytyminen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimme erittäin ennenaikaisen syntymän pitkäaikaisvaikutuksia aivojen rakenteeseen ja toimintaan, ja suoriutumiseen muistia, tarkkaavaisuutta ja sosiaalista kyvykkyyttä vaativista tehtävistä sekä testeistä, jotka mittaavat motorista kontrollia. Tutkittavat ovat ennenaikaisina syntyneitä kouluikäisiä lapsia ja aikuisia sekä vastaavan ikäisiä täysiaikaisina syntyneitä verrokkeja. Tutkittaville suoritetaan aivojen toiminnallinen ja rakenteellinen magneettikuvaus, neuropsykologinen tutkimus sekä motorista kontrollia mittaavia testejä. Selvitämme, ovatko pikkukeskosina syntyneillä lapsilla aiemmin havaitsemamme aivotoiminnan ja valkean aineen rakenteen poikkeavuudet pysyviä, vai tapahtuuko lasten kehittyessä kompensatorisia muutoksia. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ennenaikaisina syntyneiden lasten ja aikuisten oppimis- ja suoriutumisvaikeuksiin liittyvistä aivotoiminnan ongelmista, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä kuntoutusta ja tukitoimia ennenaikaisena syntyneille lapsille.
LyhytotsikkoCarlson-PrematurityBrainBehav
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.