Post-Quantum Cryptography

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Post-Quantum Cryptography -hankkeessa tutkitaan uusia kryptografisia menetelmiä sekä niiden asettamia vaatimuksia erilaiselle laitteille ja ohjelmistoille, joissa salausta käytetään. Kvanttilaskenta ja kvanttitietokoneet muodostavat pitkällä aikavälillä merkittävän uhkan nykyisille laajasti käytetyille julkisen avaimen salausmenetelmille. Kvanttiturvallisilla menetelmillä nämä uhkat voidaan torjua ja viimeaikaisten kehitysten vuoksi uusien menetelmien standardointi on aloitettu. Tässä hankkeessa selvitetään näiden uusien, standardoinnissa mukana olevien menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä tutkitaan kvanttilaskennan mahdollisuuksia salausmenetelmien murtamisessa. Lupaavimpia menetelmiä koeponnistetaan eri yritysten käyttötapauksissa. Lisäksi muodostetaan korkean tason ohjeistuksia tämän tutkimusten löydösten perusteella tärkeimpien sidosryhmien käyttöön.
LyhytotsikkoPQC
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202030/06/2022