Plasticity and function of the rod/cone gap junction in the retina

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aivojen hämmästyttävä suorituskyky perustuu pitkälti plastisuuteen ja kykyyn sopeutua optimaalisesti kulloinkin tarvittavaan neuraaliseen tehtävään. Tämä perustuu osaltaan sähköisten synapsien toimintaan, jotka mahdollistavat hermoverkkojen nopeat uudelleenkytkennät eri tilanteissa. Sähköisten synapsien toiminnan käsitys on kriittisen tärkeää aivojen ymmärtämiseksi ja tällä tiedolla on iso kliininen potentiaali. Tämän Yhdysvalloissa ja Suomessa toteutettavan yhteistyön tavoitteena on tutkia sähköisten synapsien toimintaa verkkokalvolla - aivojen helposti lähestyttävässä osassa. Hankkeen päätavoite on ymmärtää, miten sauvasoluissa syntyvät valovasteet kulkevat verkkokalvon läpi useiden eri neuraalisten kytkentöjen kautta hyödyntäen plastisia sähköisiä synapseja. Lisäksi tutkitaan näiden kytkentöjen vaikutusta prosessointiin niin verkkokalvon kuin visuaalisesti ohjatun käyttäytymisen tasolla. Pitkäaikainen tavoite on luoda Yhdysvaltalais-Suomalainen tutkimuksen keihäänkärki tälle alalle.
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/12/2026

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.