PLASMOCAT

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Plasmoniset nanokatalyytit ovat metallinanohiukkasia, jotka mahdollistavat aurinkoenergian keräämisen ja taltioimisen kemialliseksi sidosenergiaksi: Metallinanohiukkanen absorboi valoa voimakkaasti niin kutsutun plasmonivirityksen kautta. Vaimetessaan plasmoniviritys jättää jälkeensä kuumia elektroneja, jotka vuorostaan voivat aiheuttaa kemiallisia reaktioita nanohiukkaseen kiinnittyneissä molekyyleissä. Tässä tutkimuksessa pyrimme kehittämään laskennallisia menetelmiä, joilla voidaan löytää ja optimoida atomirakenteita plasmonisten nanokatalyyttien toiminnan parantamiseksi. Kattavan laskennallisen tiedon pohjalta tavoittelemme atomistista perusymmärrystä plasmonikatalyysin prosesseista ja etsimme atomistisia rakennetyyppejä, jotka voisivat edistää plasmonisten nanokatalyyttien hyödyntämistä hiilidioksidin muuntamiseksi uusiutuvan energian tuotantoon.
AkronyymiPLASMOCAT
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202030/11/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.