Terveyttä edistävä kaupunkiympäristö PLAN-H

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

PLAN-H-tutkimuksessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja kokonaisvaltaisen kompleksisen terveyttä edistävän elinympäristön tutkimiseen ja tuotetaan käytännönläheistä tutkimustietoa terveellisten ympäristöjen suunnittelun tarpeisiin. PLAN-H-tutkimuksessa kehitetään uudenlainen ympäristön käyttäjien yksilölliset piirteet huomioonottava paikkaperustainen tutkimusstrategia, jonka yhtenä tärkeänä osa-alueena on sen sovellettavuus käytänteisiin. PLAN-H-tutkimus pyrkii luomaan ymmärryksen siitä, kuinka moninainen ja vaihteleva väestö todellisuudessa käyttää rakennettua ympäristöä jokapäiväisessä elämässään ja millä tavoin väestö kykenee käyttämään ja saavuttamaan erilaiset rakennetun ympäristön resurssit.
LyhytotsikkoPLAN-H/Kyttä Marketta
AkronyymiPLAN-H
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2020

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 15 – Maanpäällinen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.