Proprioseptiikka aivojen sensorimotorisessa integraatiossa-terveillä, CP lapsilla ja kuntoutuvilla aivohalvauspotilailla

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aivot ohjaavat jatkuvasti satojen lihasten toimintaa mittavan aistipalautevirran avulla. Tämä sensorimotorinen integraatio nojaa proprioseptorien tarjoamaan tietoon liikuntaelimistön sisäisestä tilasta. Tämä järjestelmä tunnetaan ihmisillä huonosti. Vielä vähemmän tiedetään sen roolista liikejärjestelmän sairauksissa. Olemme kehittäneet laitteen proprioseptorien aktivoimiseen, joka on yhteensopiva aivokuvantamismenetelmien (fMRI, MEG, EEG) kanssa. Tutkimme aivojen proprioseptisen järjestelmän rakennetta, kytköksiä liikeohjaukseen osallistuviin hermoverkkoihin, mukautumista motoriseen harjoitteluun, ja roolia CP-vammassa. Kehitämme CP-vamman varhaista tunnistamista ja testaamme laitteemme käyttökelpoisuutta aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. Tutkimme myös kuinka paljon kognitiivinen kuormitus heikentää liikesuoritusta ja päinvastoin CP lapsilla, joka tarkentaa CP lapsien kognitiivisten kykyjen arviointia. Käytämme uusia aivokuvantamismenetelmiä (ultrafast fMRI) ja 3D-liikeanalyysiä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2019

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.