Physics-Informed Deep Learning for Plasma Turbulence Predictions in Fusion Reactors

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää seuraavan sukupolven tekoälyn (AI) menetelmiä fuusioreaktorien toiminnan tehostamiseksi. Fuusioreaktorit ovat hiilivapaita energialähteitä, jotka tuottavat energiaa samalla fysikaalisella ilmiöllä kuin tähdet. Tekoälyssä käytetään niin sanottuja fysiikkatietoisia koneoppimismenetelmiä, joilla pyritään tehostamaan tekoälymetodologian koulutuksen tehokkuutta vähentämällä opetusdatan tarvetta sisällyttämällä koneoppimismalliin fyysikaalisia malleja. Reaktorin toimintaa parantaa plasmareunaturbulenssin tarkempi mallintaminen ja ennustaminen.
AkronyymiDEEPlasma
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202431/12/2026

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Suomen Akatemia
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.