Photoactive protein cage biohybrids for light-induced applications

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

PhotoCagen tavoitteena on kehittää joukko edistyneitä materiaaleja, jotka perustuvat voimakkaasti emittoivien fluoroforien kapselointiin proteiinihäkkien sisälle. Tämän projektin ytimen muodostaa orgaanisten molekyylien yksityiskohtainen suunnittelu, synteesi ja tutkimus; tämän lisäksi tutkitaan herkkiä vuorovaikutuksia, jotka ohjaavat molekyylien käyttäytymistä liuoksessa ja näin aikaansaadaan tehostettuja ominaisuuksia ja vuorovaikutusta väliaineiden kanssa. Kemikaalien suunnittelulla saavutetaan edistyneitä ominaisuuksia, kuten singlettihapen muodostaminen. Tuotettava fundamentaalinen tieto luo uuden reitin kohti multimodaalisia ja monitieteisiä yhdisteitä, joilla on mahdollisia sovellutuksia useilla aloilla, kuten esimerkiksi valoa emittoivissa laitteissa tai nanolääketieteessä.
AkronyymiPhotoCage
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202121/03/2027

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 6 – Puhdas vesi ja puhtaanapito
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.