Personalized online Learning on the Edge in IoT/CPS

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Det här forskningsprojektet syftar till att skapa en solid grund och utveckla nya algoritmer för säker och personlig online federerad inlärning med hjälp av flera intelligenta självständiga agenter över trådlösa nätverk. Många av de algoritmer som används idag ignorerar utmaningarna som uppstår när det är brist på data i personlig inlärning, strömmande och intermittent data, begränsningar i trådlös kommunikation samt noder med begränsade resurser. Dessutom leder forskningen till ny utveckling i skärningspunkten mellan maskininlärning och trådlösa nätverk. Genom detta projekt kommer vi att kunna förbättra vårt utbildningsutbud inom flera områden, inklusive nytt läroplansmaterial och möjligheter för grundstudenter att delta i forskningen.
AkronyymiPLEDGE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.