Personal Data Management Platforms

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Personal Data Management Platforms (PDMP) tutkimushankkeen tarkoitus on ollut tutkia ja edistää henkilödatan hallinnan muotoja. Nämä mekanismit ovat keskeisessä roolissa määriteltäessä henkilödatan hyödyntämistä ja arvoa. Henkilödatan arvioidaan oleva merkittävä kasvun ajuri hyvin monilla toimialoilla. Niinpä hanke keskittyi hyvin ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen. Projekti oli monitieteinen yhdistäen useita tutkimusaktiviteetteja: henkilödatan asiantuntijafoorumit, teollisuudelle ja muille avainryhmille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia, patenttitutkimusta, etnografiaa ja kirjallisuustutkimusta. Projekti oli myös aktiivisessa yhteydessä muihin teknisiin hankkeisiin samalla alueella ja oli keskeisessä roolissa uusien tutkimus- ja innovaatioaktiviteettien käynnistämisessä Suomessa henkilödatan hallinnan alueelle. PDMP-hankkeen vaikuttavimmat tulokset olivat kansainvälisen MyData-konferenssisarjan ja kansallisen MyData-allianssin syntyminen. Nämä jatkuvat tulevaisuudessa vastikään perustetun MyData Global Associationin toimesta. Näiden laajaa näkyvyyttä saaneiden aktiviteettien lisäksi hanke on toiminut katalyyttina monille uusille hankkeille ja aktiviteeteille, joista TrustNet ja Sovrin ovat esimerkkejä. Tieteelliset julkaisut täydensivät verkottuneita toiminnallisia aktiviteetteja ja rakensivat siltoja eri akateemisten tutkimusryhmien ja näkökulmien välille mahdollistaen osapuolten oppimisen myös toisaltaan. Nämä opit ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden kehityksessä, kun Suomessa haetaan henkilödatan hallintaan kestäviä ratkaisuja ja infrastruktuureja.
LyhytotsikkoPDMP
AkronyymiPDMP
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201630/09/2018