Satunnaisgeometrian konformi-invarianssi

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan tiettyjen teoreettisessa fysiikassa esitettyjen mallien matematiikkaa: ns. kriittisiä hilamalleja ja konformikenttäteoriaa. Nämä satunnaiset mallit kuvaavat mikroskooppisten hiukkasten ominaisuuksia, kuten aineen rakennetta. Ne liittyvät myös laajan skaalan ilmiöihin ja maailmankaikkeuden tutkimukseen. Projektin tavoite on ymmärtää hiukkasten vuorovaikutuksia ja erilaisten hiukkasten välisiä rajakäyriä. Tutkittavia malleja voi tarkastella matemaattisesti monin tavoin: esim. algebran, geometrian, tai todennäköisyysteorian keinoin. Tavoite on muodostaa käsitys eri näkökulmien keskinäisistä yhteyksistä ja saada siten uutta tietoa itse malleista. Projekti tuottaa uutta tietoa sekä em. malleista että eri matematiikan aloista ja niiden välisistä yhteyksistä. Tutkimuskohteet ovat tärkeitä yhteiskunnan kehitykselle ja hyvinvoinnille pitkällä aikavälillä. Tutkittavilla malleilla on sovelluksia mm. talous- ja yhteiskuntatieteisiin, biologiaan, ja neurologiaan.
AkronyymiPeltola Eveliina AT-kulut
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/12/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.