Parabolisia virtauksia variaatiolaskennan menetelmillä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tässä projektissa kehitetään matemaattista teoriaa variaatiolaskennan menetelmiä käyttäen kahdelle epälineaariselle ajasta riippuvalle osittaisdifferentiaaliyhtälölle: kokonaisvariaatiovirtaukselle (total variation flow) ja matalan veden yhtälön eräällä approksimaatiolle.

Tässä projektissa yhdistyy epäineaaristen ajasta riippuvien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden sekä variaatiolaskennan tutkimus rajoitetun heilahtelun funktioita koskevaan geometriseen mittateoriaan.
LyhytotsikkoKorte Riikka
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2021