P2XENABLE

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Uusiutuvalla sähköllä tuotettujen kemikaalien, polttoaineiden ja kemiallisten varastojen tarpeen on arvioitu kasvavan radikaalisti seuraavien vuosikymmenien aikana, sillä ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää koko energiajärjestelmän ja teollisen tuotannon uudistamista päästöttömäksi. Vetyä ja hiilidioksidia tarvitaan hiilineutraaleihin liikennepolttoaineisiin, kemianteollisuuden raaka-aineisiin, energian kausivarastoihin ja jopa tulevaisuuden ruoantuotannossa. Vetyä voidaan myös pelkästään käyttää korvaamaan hiilen käyttö terästeollisuudessa. Veden elektrolyysi, hiilidioksidin kaappaus ja synteesiprosessit ovat tärkeässä roolissa tässä kehityksessä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa sähkönlaadun vaikutusta veden elektrolyysin suorituskykyyn, hiilidioksidin kaappausta ilmasta ja merivedestä, metanolisynteesiä suoraan vedystä ja hiilidioksidista sekä lämpövarastoja. Lisäksi tutkitaan rakennusten hyödyntämistä yhtenä PtX-sovelluksena sekä tehdään teknis-taloudellinen analyysi erityisesti sähköruoan suhteen. Tutkimustuloksena syntyy uusia, energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja sähköön perustuvien raaka-aineiden tuottamiseen markkinoille kilpailukykyiseen hintaan.
AkronyymiP2XENABLE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/202031/12/2022

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • Carbonreuse Finland Oy (Yhteishakija)
 • Elstor Oy (Yhteishakija)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Yhteishakija)
 • SMA Mineral Oy (Yhteishakija)
 • Solar Foods Oy (Yhteishakija)
 • Soletair Power Oy (Yhteishakija)
 • Wärtsilä Oyj Abp (Projektin osapuoli)
 • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • ABB Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.