Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiantuotannon kokonaistarkastelu Suomessa

Hakutulokset