Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiantuotannon kokonaistarkastelu Suomessa

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds