Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Euroopan haastava tavoite on vuoteen 2050 mennessä pienentää CO2 päästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen toteutuminen merkitsee merkittävää muutosta fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti uusiutuvaa energiatuotantoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on syvällisesti ymmärtää nykyinen lähtökohta ja löytää teknologiset ratkaisut ja tiekartta, joilla rakennuskanta, sähköverkot ja energiatuotannon haasteet huomioon ottaen 2050 päästötavoite voidaan saavuttaa kustannusoptimaallisesti. Rakennuskannassa tehostamista tarvitaan sekä uusissa rakennuksissa että ennen kaikkea energiakorjauskohteissa. Kansallisessa energiatuotannossa tarvitaan ratkaisuja, joilla päästötavoitteet voidaan saavuttaa. Sähköverkkot tulee edelleen tukea uusiutuvan energialähteiden tehokkaan käytön.
LyhytotsikkoRenewFIN/Kosonen
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2021