Unified theory of optical force fields and its engineering applications

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projekti tähtää äskettäin kehitetyn valon massa-aaltoteorian laajentamiseen epähomogeenisille materiaaleille, kuten fotonikiteille ja metamateriaaleille. Tämä mahdollistaa optisten voimien simuloimisen mikro- ja nanomittakaavan rakenteissa ja lopulta uusien optomekaanisten laitteiden suunnittelun. Projektissa kehitetään myös valon massa-aaltoteorian mukainen valon spin- ja ratakulmaliikemäärien kvanttiteoria. Tämä tarjoaa hyvän perustan spinfotoniikan jatkokehitykselle. Projektissa pyritään myös valon ratakulmaliikemäärän optomekaaniseen mittaamiseen sekä optisen voiman aikaansaamaa kentän ja väliaineen dynamiikkaa tutkivien kokeiden teoreettiseen suunnitteluun ja simulointiin.
LyhytotsikkoOptiForce - Partanen
AkronyymiOptiForce - Partanen
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.