Optical spiking driven out-of-equilibrium biomimetics

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Pehmeät materiaalit koostuvat polymeereistä, nestekiteistä, pinta-aktiiveista, kolloideista ja biologisista materiaalista. Ne mahdollistavat funktionaalisia ominaisuuksia, kuten adheesion, venyvyyden, absorption, ja jopa ominaisuudet, jotka ovat tunnusmerkillisinä elävälle materiaalille. Niiden ominaisuudet voivat muuttua ulkoisen tilan mukaan, esim. lämpötilan tai valon perusteella. Tulevaisuuden materiaalitieteessä tavoitteena on kehittää pehmeitä materiaaleja, joilla on elävän materiaalin ominaisuuksia. Tällöin ne eivät voi olla tasapainotilassa, vaan niihin on syötettävä kemiallista energiaa. Tässä työssä kehitetään menetelmiä nanopartikkelien järjestyksen ohjaamiseen kemiallisen polttoaineen avulla, jossa inspiraationa on ollut solunjakaumisen mikrotubulukset. Kemiallisia reaktioita ohjataan optisella pulssittamisella, jossa inspiraationa on ollut hermosolujen synaptiset pulssit. Tämä hanke esittää uusia konsepteja tulevaisuuden biomimeettisille pehmeille materiaaleille.
AkronyymiSPIKE-BIOMIME
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.