Oliveira Fabricio AoF Project

  • Pinheiro de Oliveira, Fabricio (Vastuullinen tutkija)
  • Andelmin, Juho (Projektin jäsen)
  • Weller, Paula (Projektin jäsen)
  • Herrala, Olli (Projektin jäsen)
  • Terho, Topias (Projektin jäsen)
  • Belyak, Nikita (Projektin jäsen)
  • Hankimaa, Helmi (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektissa kehitetään Decision Programming -optimointiviitekehys epävarmuutta sisältävien monivaiheisten päätösongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen. Sen tuloksilla voidaan ratkaista sellaisia yleisiä päätösongelmia, joita ei aiemmin ole pystytty käsittelemään päätösongelmien mallintamisrajoitteiden tai laskennallisten haasteiden takia. Projektissa kehitetään erityisesti uusia mallinnustapoja ja laskennallisia ratkaisustrategioita. Tutkimme, miten päätösmallintamisessa voidaan ottaa huomioon monia tavoitteita, riskejä, epätäydellistä informaatiota sekä jatkuvia muuttujia; ja millaisilla dekompositiomenetelmillä ongelmia voidaan ratkoa rinnakkaislaskennan avulla. Projektin tulokset tarjoavat tutkijoille ja asiantuntijoille yleiskäyttöisen mallinnusviitekehyksen, jolla voidaan ratkoa haastellisia päätösongelmia muun muassa terveydenhuollon diagnostiikkatestauksessa, turvallisuuskriittisten järjestelmien riskienhallinnassa sekä ilmastomuutoksen hillintäkeinojen valinnassa.
LyhytotsikkoOliveira Fabricio
AkronyymiOliveira_Fabricio_AoF_Project
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.