Kvanttimekaaninen puristuminen ja lomittuminen mikroaalto-optomekaanisissa systeemeissä

  • Ockeloen-Korppi, Caspar (Vastuullinen tutkija)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Physics

Engineering

Chemistry