Isogeometriset adaptiiviset menetelmät ohutseinämäisille rakenteille- arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun sovellukset rakenne- ja konetekniikassa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ohuet rakenteet toimivat pääasiallisina rakenneosina nykyaikaisessa rakennesuunnittelussa. Rakennustekniikan ohella sovellusten kirjo on kasvanut voimakkaasti muillakin aloilla. Ohuita rakenteita kuten kuoria, laattoja, kalvoja ja palkkeja voidaan yhdistää älykkäisiin ja kerroksellisiin materiaaleihin, jolloin ne muodostavat älykkäitä sähkömekaanisia systeemejä. Tässä tutkimussuunnitelmassa keskitytään elementtimenetelmän diskretointivirheen kontrolloimiseen, mikä on avainasia sekä teoreettisessa analyysissä että käytännön sovelluksissa. Pääpaino on luotettavassa ja laskennallisesti tehokkaassa virheen kontrolloinnissa adaptiivisilla menetelmillä, jotka mahdollistavat automatisoidun virheen pienentämisen ja näin myös tavoitellun tarkkuuden saavuttamisen. Isogeometrisen lähestymistavan etuja ovat erityisesti geometrian tarkka ja yhdenmukainen kuvaus insinöörisuunnittelun ja -laskennan eri vaiheissa, jotka kaikki toteutetaan nykyään pääasiassa tietokoneavusteisesti ja automatisoidusti.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201331/08/2018

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.