Next-generation interatomic potentials to simulate new cellulose-based materials (NEXTCELL)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tässä projektissa aiotaan ottaa täysi hyöty uudesta käytettävissä olevasta laskennallisesta infrastruktuurista, jotta voidaan saavuttaa parempi ymmärrys monimutkaisten materiaalien atomien välisistä vuorovaikutuksista säilyttäen samalla tarkka kuvaus näistä atomien vuorovaikutuksista pidemmillä pituus- ja aikaskaaloilla kuin on tällä hetkellä mahdollista. Tämä kunnianhimoinen tavoite saavutetaan luomalla hierarkkisia reaktiivisia atomien välisiä voimakenttiä, joissa erilaiset atomien väliset vuorovaikutukset hajotetaan helposti hallittaviin osiin ja "liimataan" yhteen koneoppimista hyödyntäen. Tällä metodiikalla luodaan reaktiivinen voimakenttä selluloosalle, joka on uusiutuva materiaali ja tärkeä strateginen voimavara suomalaiselle taloudelle. Tätä voimakenttää käytetään erilaisiin selluloosalla suoritettaviin laskennallisiin kokeisiin, jotta voidaan paremmin ymmärtää selluloosan kemiaa ja uusia selluloosaan pohjautuvien materiaalien ominaisuuksia.
AkronyymiNEXTCELL Research costs
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2025

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.