Next generation distribution grid

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Uusiutuvan sähköntuotannon lisäys haastaa voimajärjestelmän tasapainon vaarantaen sen käyttövarmuuden. Sähkönjakeluverkoissa tekniset rajat muodostavat pullonkaulan sille, kuinka paljon paikallista tuotantoa voidaan energiajärjestelmään syöttää. Verkkojen kapasiteetti on vakava rajoite sille, kuinka suuri osa sähköntuotannosta voi olla peräisin uusiutuvista lähteistä. Smart Grid 2.0-projekti etsii ratkaisuja verkkojen rajoitteiden poistamiseksi. Niin tuuli- ja aurinkosähkö, kuin uudet suuret kuormatkin, m.m. sähköisen liikenteen latausratkaisut ja elektrolyysilaitteistot, liittyvät verkkoon konverttereilla. Tavoitteena on valjastaa näiden konverttereiden mahdollisuudet täysimääräisesti verkkojen tehotasapainon ja kapasiteetin tukemiseksi, konverttereiden yhteydessä olevia energiavarastoja hyödyntäen. Toinen tavoite on verkon reaaliaikaisen tilannekuvan luominen IoT-sensoritekniikalla ja verkottuneella telemetrialla, mikä mahdollistaa kapasiteetin ajantasaisen hallinnan.
AkronyymiSmart Grid 2.0
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202230/09/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.