Kehittyneiden terästen korkealämpötilavaurion ennakoiva rikkomaton arviointi

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projekti EARLY kehittää ja todentaa menetelmiä havaita ja luokittaa aikaisessa vaiheessa materiaalivaurioita, joita syntyy voima- ja prosessilaitosten ferriittis-martensiittisista (F/M) kromiteräksistä valmistettuihin korkealämpötilarakenteisiin virumisen, virumisväsymisen ja hapettumisen seurauksena. Projekti mahdollistaa (i) aikaisessa vaiheessa elinikäennusteen ja sen mukaisen turvallisen käytön, kun vaurio havaitaan nykyistä aiemmin ja (ii) tarkennetut perustelut käytön ja kunnossapidon optimaaliselle suunnittelulle vaativiin joustavan käytön olosuhteisiin. Hankkeen painopiste on menetelmissä, joilla voidaan havaita ja karakterisoida pienen mittakaavan materiaalia heikentäviä muutoksia. Odotettuja tuloksia ovat (i) ainetta rikkomattomat innovatiiviset menetelmät aikaisen vaiheen vauriotilan luotettavaan havaitsemiseen ja karakterisointiin, sekä (ii) menetelmät ja sovellukset pitkän aikavälin eliniän mallinnukseen ja ennustamiseen, kun havaittu vaurio on vasta alkamassa.
LyhytotsikkoEARLY/Vilaca
AkronyymiEARLY
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2023