Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

HUKATON-hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa esimerkkirakennuksissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

HUKATON-hanke:
• Optimoi älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämpöjen talteenottoon ja edistää uusia lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston kokonaisratkaisuja yhteiskehittämisen ja markkinavuoropuhelun keinoin.
• Kehittää kysyntäjouston ja energiavarastoinnin konsepteja, joiden avulla rakennukset tulevat osaksi älykästä energiajärjestelmää.
• Luo uusia liiketoimintamalleja ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Hankkeen lopputuloksena syntyy optimoituja kokonaisratkaisuja valittuihin tarkastelukohteisiin Helsingin ja Turun alueilla, joiden pohjalta kohteiden omistajat voivat tehdä investointipäätöksiä ja markkinoille muodostuu yritysten muodostamia kokonaisratkaisuja ja uusia arvoketjuja. HUKATON-hankkeeseen valitut tarkastelukohteet ovat: asuinkerrostalo, urheilupuisto (uimahalli – jäähalli) Helsingissä sekä kasvihuone, kauppakeskus ja jätteenpolttolaitos Turun seudulla.
LyhytotsikkoHUKATON (EAKR)
AkronyymiHUKATON
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201831/12/2020

Rahoitus

  • European Commission
  • EU: Other EU funding