Ryhmäytymisen aivomekanismit

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimme ryhmäprosessien neurokognitiivisia mekanismeja. Mittaamme aivotoimintaa magneettikuvauksella (fMRI) ja magnetoenkefalografialla (MEG). Käytämme tutkimuksessamme mahdollisimman luonnonmukaisia ärsykkeitä, missä sosiaaliset tapahtumat esiintyvät niiden luonnollisessa ympäristössä. Tämä vaatii kehittyneiden signaalianalyysimenetelmien käyttämistä. Tutkimuskohteenamme ovat: 1) Sisäryhmään ja ulkoryhmään kuuluvien henkilöiden havaitsemismekanismien erot luonnollisissa olosuhteissa, tässä tapauksessa elokuvassa esiintyvien henkilöiden toimintaa havainnoitaessa. 2) Sen selvittäminen miten minäkuvaa nopeasti muuttamalla voidaan vähentää henkilöiden taipumusta suhtautua negatiivisesti ulkoryhmään kuuluviin henkilöihin. 3) Ymmärtää miten stressi vaikuttaa sisä- ja ulkoryhmään kuuluvien henkilöiden havaitsemiseen. 4) Ymmärtää miten tasapuolinen ja kantaaottava media vaikuttavat kognitiiviseen valmiuteen ratkoa ryhmien välisiä ristiriitoja.
LyhytotsikkoRyhmäytym.aivomekanismit/Sams
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/12/2021