Net-effect optimized data and modeling assisted green and efficient truck

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen etenee vahvasti. Ajureina muutokseen ovat vihreä siirtymä ja asiakasvaatimukset. Kansallisesti tällä kentällä on useita korkean teknologian toimijoita. Usein valmistettavat laitteet ja koneet ovat erikoiskäyttöön soveltuvia ja täten suunniteltu tiettyihin olosuhteisiin tai käyttötarpeisiin. Sähköistämisessä haasteena on uusien tuotteiden valmistaminen taloudellisesti kannattavasti ja niiden konfigurointi asiakastarpeisiin. Sähköisten laitteiden ja koneiden valmistamisessa ratkaisuiden määrä on kertaluokkaa suurempi kuin perinteisissä mekaanisissa ratkaisuissa. Kuitenkin sähköiset ratkaisut mahdollistavat uusia ominaisuuksia ja energiatehokkuuden parannuksia, joten niistä on ulosmitattavissa hyötyjä. NO DAMAGE-hankkeessa tutkitaan sähköakseliratkaisuja ajoneuvo- ja työkonekäyttöön. Tutkimus keskittyy järjestelmätason mallinnukseen ja sen avulla eri ratkaisuvaihtoehtojen ominaispiirteiden tunnistamiseen. Näiden odotetaan antavan tukea yritysten sähköisten ratkaisujen valintaan, tuotteiden mitoitukseen sekä organisaation järjestäytymiseen niin, että ne toteuttavat tehokkaasti asiakastarpeet ja ovat kustannustehokkaita.
AkronyymiNO DAMAGE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/202231/12/2024

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Haapajärven Kome Oy (Projektin osapuoli)
  • Sisu Akselit Oy (Projektin osapuoli)
  • Danfoss Ab Oy (Projektin osapuoli)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Oulun yliopisto
  • Traficom Liikenne- ja viestintävirasto
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.