Luontopohjaiset insinööriratkaisut jokivesistöissä: virtausdynamiikan ja sedimentin ravinneprosessien välinen kytkentä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Jokivesistöjen muokkaaminen on heikentänyt niiden monimuotoisuutta ja toimintaa, pahentaen vesistöjen rehevöitymistä. Ympäristöystävällisenä vaihtoehtona tulvien ja valumavesien hallintaan on kehitetty kaksitasouomaratkaisu, missä uoman reunaan rakennetaan tulvatasanne tavanomaisen pohjan perkauksen sijaan. Hanke selvittää kaksitasouomien puutteellisesti ymmärrettyjä vaikutuksia veden virtaukseen ja laatuun. Innovatiivisilla mittauksilla kerätään ennennäkemätöntä tietoa liukoisten ja kiintoaineeseen sitoutuneiden ravinteiden kulkeutumisesta ja pidättymisestä pohjoisissa muokatuissa jokivesistöissä. Aineiston pohjalta kehitetään laajasti sovellettavissa olevia malleja ennustamaan kasvillisuuden ja uomageometrian vaikutukset virtausoloihin sekä fosforin ja typen pidättymiseen. Mallinnuksella arvioidaan ensimmäistä kertaa systemaattisesti kaksitasouomien vedenlaatuhyödyt. Tuotettu tieto tukee ympäristöystävällisten vesirakennusratkaisuiden optimaalista suunnittelua ja ylläpitoa.
LyhytotsikkoNBS-VEGE-NUTRI/Västilä
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 6 – Puhdas vesi ja puhtaanapito
  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.