Nascent markets as sites for addressing grand challenges: emerging impact assessment practices in creating societally beneficial outcomes

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Akuutit ymparisto- ja yhteiskunnalliset ongelmat kuten ilmastonmuutos ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvat kysymykset ovat synnyttaneet tarpeen luoda uusia markkinoita naiden ongelmien ratkaisemiseksi. Markkinakontekstit eivat kuitenkaan yleensä tue ekologisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita vaan tahtaavat tehokkuuteen ja varallisuuden luontiin. Siten on tarpeen ymmartaa niita olosuhteita ja prosesseja, jotka tukevat vaihtoehtoisten tavoitteiden saavuttamista markkinoiden kautta. Projekti tutkii uutta keskeista trendia tässä kontekstissa: vaikuttavuuden mittaamista tarkoittaen uusia nousevia kaytanteita joiden avulla arvioidaan organisaation vaikutusta luonnonymparistoon ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Keraamme mittavan kvalitatiivisen aineiston liittyen vaikuttavuuden arvioinnin mikroprosesseihin. Luomme ymmarrysta siita, miten markkinoita voidaan uudelleen ohjata siten etta erilaiset ekologiset ja yhteiskunnalliset tavoitteet tulevat huomioiduiksi.
AkronyymiSA/Research fellow Nissilä
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.