Diffuusioavusteisesta elektroni-fotonidynamiikasta kohti uudenlaisia nanokomponentteja

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan diffuusiolla tapahtuvaa virrankuljetusta ja sen hyödyntämistä uusissa optoelektronisissa komponenteissa. Diffuusiovirrankuljetuksen hyödyntäminen voi mahdollistaa monia uusia sovelluksia, joissa käytetään pintananorakenteita valon emissioon tai absorptioon. Mahdollisena uutena komponenttirakenteena voidaan mainita piidiodien pinnalle asetettavat vapaasti seisovat nanolankamatriisit, joiden valoemissiota pystytään ohjaamaan pelkästään piidiodin läpi kulkevalla sähkövirralla. Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa erilaisten puolijohdenanorakenteisiin perustuvien komponenttien sähköisistä ja optisista ominaisuuksista. Työ perustuu teoreettisten ja laskennallisten menetelmien käyttöön sekä tiiviiseen yhteistyöhön kokeellisten tutkijoiden kanssa.
AkronyymiNANOSCOPE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.