Väsymisen moniskaalamallinnus insinöörisovelluksissa: mikro- ja nanomittakaavan väsymismekanismien kokeellinen tutkimus.

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan väsymisen ja murtumisen mekanismeja mikro- ja nanoskaalassa. Kokeellisten moniskaalatutkimuksen lisäksi hyödynnetään molekyylidynamiikkamallinnusta mikrorakenteen sekä raerajojen tilastollisen vaihtelun huomioimiseksi ja makroskooppisen moniskaalaväsymismallinnusteorian kehittämiseksi. Tutkimuksessa yhteistyökumppaneina on alan johtavia tutkimusryhmiä Suomesta, Kiinasta ja Japanista. Tutkimusprojektin tuloksia voidaan hyödyntää kansainvälissä tiedeyhteisön lisäksi tulevaisuuden rakenneratkaisuissa meri-, rakenne-, kone- ja nanotekniikassa. Näissä sovelluksissa luotettava elinikälähtöinen mitoitus vaatii mikrorakenteellisesti lyhyen väsymissärön synnyn ja kasvun ennustamista aina murtumaan eli komponentin vikaantumiseen asti.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/12/2022

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.