Nanocarbon materials for sustainable battery technology

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Litium on harvinainen maametalli ja vaikeasti kierrätettävä, mikä rajoittaa sen käyttöön perustuvien tavanomaisten akkuteknologioiden laajempaa käyttöä. NACAB projekti pyrkii edistämään hiileen perustuvien anodi- ja katodimateriaalien tieteellistä ja teknologista kehitystä. Projektissa tutkitaan sekä anionien että kationien interkalaatio/deinterkalaatiokäyttäytymistä huokoisissa hiileen perustuvissa materiaaleissa, jotka on valmistettu kestävänkehityksen mukaisia prosesseja hyödyntäen. Lisäksi tutkimme täysin uusia hybridihiilimateriaaleja. Tutkimus perustuu laskennallisen ja kokeellisen työn yhdistämiseen kaikilla tasoilla(materiaalien valmistus, sähkökemia ja kone-oppimiseen perustuva molekyylidynamiikka). NACAB mahdollistaa seuraavan sukupolven energiavarastointiratkaisujen kehittämisen, mikä tarjoaa mahdollisuuden halpaan ja tehokkaaseen sähköenergian varastointiin, vähentäen samalla riippuvuuttamme fossiilisesta energiasta ja vieden meitä lähemmäs hiilineutraalia yhteiskuntaa.
AkronyymiNACAB - Laurila
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.