Väsymisen moniskaalamallinnus insinöörisovelluksissa: mikro- ja nanomittakaavan väsymismekanismien kokeellinen tutkimus.

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan väsymisen ja murtumisen mekanismeja mikro- ja nanoskaalassa. Kokeellisten moniskaalatutkimuksen lisäksi hyödynnetään molekyylidynamiikkamallinnusta mikrorakenteen sekä raerajojen tilastollisen vaihtelun huomioimiseksi ja makroskooppisen moniskaalaväsymismallinnusteorian kehittämiseksi. Tutkimuksessa yhteistyökumppaneina on alan johtavia tutkimusryhmiä Suomesta, Kiinasta ja Japanista. Tutkimusprojektin tuloksia voidaan hyödyntää kansainvälissä tiedeyhteisön lisäksi tulevaisuuden rakenneratkaisuissa meri-, rakenne-, kone- ja nanotekniikassa. Näissä sovelluksissa luotettava elinikälähtöinen mitoitus vaatii mikrorakenteellisesti lyhyen väsymissärön synnyn ja kasvun ennustamista aina murtumaan eli komponentin vikaantumiseen asti.
LyhytotsikkoNanoCrack/Gallo
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2022