Correlations in multiband quantum systems

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on löytää uutta tietoa siitä, miten bosonien väliset korrelaatiot riippuvat hilan monen energiavyön luonteesta. Hanke yhdistää monen hiukkasen kvanttiteoriaa ja optisia mittauksia nanomateriaaleissa. Fotonien välisten efektiivisten vuorovaikutusten heikkous on ollut yksi rajoittava tekijä optisessa informaationkäsittelyssä, joka voisi tarjota energia-tehokkaita ratkaisuja yhä enemmän energiaa kuluttavaan informaatioteknologiaan. Hankkeen ratkaiseva uusi idea on, että hilan ominaisuuksia muokkaamalla voidaan saada jopa heikot fotoni-fotoni vuorovaikutukset tuottamaan voimakkaita muutoksia systeemin tilassa. Todennäköiset läpimurtotulokset ovat perustavanlaatuinen tieto siitä, miten bosonien välisiä korrelaatioita voi kasvattaa hilageometrian avulla, ja tämän uuden efektin kokeellinen todentaminen. Tulokset mahdollistavat tehokkaan tavan toteuttaa optista prosessointia sekä tavanomaisessa tietotekniikassa että kvantti-informaatioteknologiassa.
LyhytotsikkoMultiband/Törmä
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2026

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.