Ihmisen altistuminen välitaajuuksisille sähkömagneettisille kentille -mallintaminen moniskaala-menetelmillä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ihmisen altistumisesta välitaajuuksisille (alle 10 MHz) sähkömagneettisille kentille on olemassa vain vähän tieteellistä tietoa. Ongelmat kansainvälisten altistumisrajojen soveltamisessa välitaajuuksilla mutkistavat uusien innovatiivisten teknologioiden kehittämistä. Eräs tällainen uusi teknologia on langaton tehonsiirto, jonka avulla sähkön syöttäminen laitteisiin hoituisi ilman johtoja jopa metrien etäisyydelle, ja joka perustuu voimakkaisiin välitaajuuksisiin kenttiin. Tärkeimmat sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset välitaajuuksilla liittyvat hermosolujen stimulaatioon. Tässä tutkimuksessa kehitetään uusia laskennallisia malleja, joilla pystytään selvittämään, miten tai mitkä hermosolut stimuloituvat, kun kehoon kohdistetaan ulkoinen sähkömagneettinen kenttä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa sähköisestä stimulaatiosta kansainvälisten altistumisrajojen parantamista varten ja varmistaa, että välitaajuuksia käyttavät uudet sovellukset ovat turvallisia jokapäiväiseen käyttöön.
LyhytotsikkoIlkka Laakso
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/08/2018