Monipolttoainepoltto: diagnoosityökalu hiilineutraalille palamiselle.

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Puhtaan ja uusiutuvan energian käyttö sähköistyvässä ympäristössä on ajankohtaista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Polttomoottoreilla tulee olemaan olennainen rooli energiajärjestelmien osana. Euroopan hiilidioksidipäästöjä vähentävän aloitteen mukaisesti puhtaan polttotekniikan kehittäminen on tärkeä askel kohti kasvihuonekaasujen vähentämistä. Tämä tutkimus hyödyntää numeerisia virtauksen ja kemian laskentamenetelmiä nopeuttaakseen alkoholipohjaisten polttoaineiden, kuten metanolin ja etanolin, sekä vedyn käyttöönottoa kestävien ja puhtaiden palamiskonseptien kehitystyössä. Tämän projektin teoreettisen analyysityökalun kehittäminen helpottaa nykyaikaisten moottoreiden haastavien energian vapautumisprosessien ymmärtämistä, jotta voidaan saavuttaa seuraavien vuosien kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
LyhytotsikkoDIAG/Karimkashi
AkronyymiDIAG
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023