Moving together- high resolution brain mapping technology for the motor pathways

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Eräs neurotieteen ratkaisematon tutkimuskysymys on aivoalueiden välinen vuorovaikutus vaativien kehon liikkeiden valmistelussa ja kontrolloinnissa. Erityisesti pikkuaivojen ja liikeaivokuoren välisiä yhteyksiä, jotka kontrolloivat koordinoitujen liikkeiden ajoitusta ja tarkkuutta, ei ymmärretä vielä kunnolla. Liikkeitä kontrolloivien mekanismien tutkimiseen tarvitaankin entistä tarkempia ja nopeampia menetelmiä. Tässä työssä rakennan magneettistimulaattorin, joka mahdollistaa pikkuaivojen tehokkaamman aktivaation millisekuntiluokan aikaresoluutiolla. Yksilöllistä stimulaation kohdistamista varten kehitän erityisen nopeita algoritmeja, jotka laskevat ja visualisoivat aivojen rakenteellisia yhteyksiä. Validoin kehitettävät teknologiat mittaamalla pikkuaivojen ja liikeaivokuoren kausaalisen vuorovaikutuksen ohjaamia biomekaanisia ominaisuuksia samalla kun koehenkilö tarttuu esineeseen. Tämä projekti tuottaa erityisen tehokkaita ja kehittyneitä menetelmiä aivotoimintojen tutkimiseen.
AkronyymiMOTO/Souza
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.