Molecular Modelling in Industrial Research and Development

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Molekyylimallitus on kemian osa-alue, jossa kemiallisia ilmiöitä, materiaaleja ja prosesseja tarkastellaan laskennallisilla menetelmillä. Menetelmien kehittymisen ja tietokoneiden laskentatehon huiman kasvun ansiosta laskentamallit kehittyvät jatkuvasti yhä realistisemmiksi.

Molekyylimallituksella on nykyisin merkittävä rooli globaalin kemian- ja teknologiateollisuuden tuotekehityksessä. Kansainvälisen kilpailutilanteen tarkastelu osoittaa, että molekyylimallituksen systemaattisella ja pitkäjänteisellä hyödyntämisellä olisi mahdollisuus monipuolistaa ja tehostaa teollista tuotekehitystä ja siten luoda uusia merkittäviä liiketoiminta-mahdollisuuksia

Tässä hankkeessa Aalto-yliopistosta ja yrityksistä koostuva yhteistyöverkosto pureutuu teollisesti merkittäviin ja tieteellisesti kunnianhimoisiin tutkimusaiheisiin. Hankkeen tutkimus keskittyy seuraaville painopistealueille: biotalous, cleantech, ja digitalisaatio.

Tutkimuksellisten läpimurtojen lisäksi hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa kolmella toisiinsa kytkeytyvällä aihealueella:
1. Molekyylimallituksen avulla yrityksissä kehitettävät uudet innovaatiot ja tuotteet
2. Palveluliiketoiminta, jossa mallitusosaamista myydään palveluna yrityksille (konsultointi)
3. Uusiin avaimet käteen -infrastruktuuriratkaisuihin perustuva ohjelmisto- ja laiteliiketoiminta
Aihealue (1) vahvistaa Suomen kemian ja teknologiateollisuuden kilpailukykyä. Aihealueet (2) ja (3) olisivat uutta palveluliiketoimintaa, jota voisi harjoittaa globaalissa mittakaavassa.
LyhytotsikkoMM-IRD
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202030/04/2022