Modelling engine to design, assess environmental impacts, and operate wind farms for ice-covered waters

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Euroopan Unionin tavoitteena on kasvattaa tuulivoiman tuotantoa nykyisestä 12 GW aina 300 GW asti vuoteen 2050 mennessä. Monilla pohjoisilla merialueilla, erityisesti Selkämerellä ja Pohjanlahdella, tuulivoiman tuotanto olisi mahdollista. Haasteena kuitenkin ovat merijää ja sen aiheuttamat kuormat: Tuulivoimapuistojen suunnittelu riittävän edullisiksi, mutta kuitenkin rakenteiltaan turvalliseksi on hyvin haastavaa. Tästä johtuen kylmillä merialueilla ei juurikaan tuoteta tuulivoimaa. WindySea-hankkeen tavoitteena on tuottaa perusteet "merituulivoimapuiston digitaaliselle kaksoselle". Tämä on suunnittelutyökalu, jota voidaan toisaalta käyttää tulevaisuuden kylmien merialueiden olosuhteiden ja jääolojen ennustamiseen ja toisaalta tuulivoimapuistojen rakenteiden suunnitteluun. Tavoitteena on kiihdyttää vihreää siirtymää optimoimalla kylmien merialueiden merituulivoimapuistoja ja tarkastelemalla niiden vuorovaikutusta meriympäristön kanssa.
AkronyymiWindySea
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/12/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.