Yksiseinäisiin hiilinanaoputkiin kapseloitudut siirtymämetallit korkean suorituskyvyn katalyytteinä vetykehitysreaktiossa

  • Nasibulin, Albert (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Vety on kestävä ja ympäristöystävällinen tulevaisuuden energiavektori, jonka ainoa hapetus- ja palamistuote on vesi. Yksinkertaisin ja ympäristöystävällisin tapa tuottaa vetyä on veden elektrolyysi käyttämällä uusiutuvaa energiaa, mikä vaatii ensisijaisesti tehokkaita katalyyttejä. Platinaa sisältävät materiaalit ovat eräs tehokkaimmista vetykehitysreaktioiden katalyytteistä mutta näitä materiaaleja on melko niukasti ja ne ovat ja kalliita. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää uusia lähestymistapoja platinaa sisältämättömien katalyyttien valmistamiseksi vetykehitysreaktioita varten. Katalyytit valmistetaan kapseloimalla siirtymämetalleja hiilinanoputkien sisälle syklisellä voltammetrialla ja tällä menetelmällä hallittavissa oleva täyttö pitäisi olla mahdollistaa.
LyhytotsikkoMobility / Fedorov
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/202031/01/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.