Molekyylimallitus teollisessa tuotekehityksessä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Molekyylimallitus on kemian osa-alue, jossa kemiallisia ilmiöitä, materiaaleja ja prosesseja tarkastellaan laskennallisilla menetelmillä. Menetelmien kehittymisen ja tietokoneiden laskentatehon huiman kasvun ansiosta laskentamallit kehittyvät jatkuvasti yhä realistisemmiksi. Molekyylimallituksella on nykyisin merkittävä rooli globaalin kemianteollisuuden tuotekehityksessä. Kansainvälisen kilpailutilanteen tarkastelu osoittaa, että molekyylimallituksen systemaattisella ja pitkäjänteisellä hyödyntämisellä olisi mahdollisuus monipuolistaa ja tehostaa tuotekehitystä ja siten luoda uusia merkittäviä liiketoiminta-mahdollisuuksia Tässä hankkeessa kootaan yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista koostuva yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on synnyttää uutta liiketoimintaa kolmella toisiinsa kytkeytyvällä aihealueella: 1. Tietokoneavusteisen tuotekehityksen mahdollistamat uudet innovaatiot ja tuotteet 2. Palveluliiketoiminta, jossa mallitusosaamista myydään palveluna yrityksille (konsultointi) 3. Ohjelmisto- ja laiteliiketoiminta, jossa myydään avaimet käteen -ratkaisuja yrityksille Aihealue (1) vahvistaa Suomen kemianteollisuuden kilpailukykyä. Aihealueet (2) ja (3) olisivat uutta palveluliiketoimintaa, jota voisi harjoittaa globaalissa mittakaavassa.
AkronyymiMM-R&D
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201931/08/2019

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.